• Kola Dvořak
  • Kola Dvořak
  • Kola Dvořak
  • Kola Dvořak
  • Kola Dvořak
  • Kola Dvořak

Domů

Kolo Dvořak

Akce

Kolo Dvořak

Časté dotazy

Kolo Dvořak

Mapa stránek

Kolo Dvořak

Parkoviště

Kolo Dvořak

Virtuální prohlídka

Kolo Dvořak

Fotogalerie

Kolo Dvořak Kolo Dvořak

Dárkové poukázky

Kolo Dvořak

Kontakt

Přepnout na zimu Aktuality Tato sekce není po dobu letní sezóny aktualizována. Přepnout na léto
Menu
+ Kola
+ Koloběžky
+ Oblečení
+ Ochranné pomůcky
+ Doplňky
+ Příslušenství
+ Půjčovna
+ Servis letní
Půjčovna a prodej
vodáckého vybavení

Lodě
Baraka
Colorado
Scout
Solar

Půjčovna

Prodej

VODÁCKÁ KARTA

Nová FotogalerieVZP ČR


Značky prodávaných kol
Rozvoz kol ZDARMA !!!

Prodáváme tyto značky:

Vodák - Půjčovna - Podmínky

PůjčovnaPodmínkyČasté dotazyMapa OhřeCeník


Půjčovní řád vodáckého vybavení Martin Dvořák


Podmínky smlouvy o nájmu vybavení

1) Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň). Je zakázáno poškozený materiál opravovat (případnou opravu si zajistí Martin Dvořák).

2) Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen je zapsat.

3) Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

4) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu, přiměřeně čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody.

5) Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6) Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.

7) Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

8) V případě nevrácení či neopravitelného poškození vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která odpovídá maloobchodní ceně v aktuálním ceníku dodavatelské firmy VODÁK sport IČO: 269 74 606.

9) V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

10) V případě nedodržení sjednané doby se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši trojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení.

11) Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

12) Pronajímatel je při půjčení oprávněn, mimo půjčovné požadovat kauci podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínky smlouvy o nájmu vybavení a pronajímatel dodržoval Pokyny k používání nafukovacích lodí.

13) Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

14) Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: nafukovací kánoe Gumotex Scout WW III. nafukovací kánoe Gumotex Baraka WW IV. nafukovací kajak Gumotex Solar 410 C WW 1 nafukovací raft Colorado WW IV.

15) Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.

16) Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky.

17) V případě poškození (nevrácení v čistém stavu) materiálu se ceny oprav sjednávají takto:

Poškození nafukovacích lodí

Dle skutečné ceny opravy a.s. Gumotex včetně dopravy.

Poškození vesty, neoprenu

800 Kč

Zlomení hlavičky pádla

150 Kč

Ztráta nebo neopravitelné zapůjčeného vybavení

Plná cena nového vybavení dle aktuálního MO ceníku VODÁK sport.

Poškození lodního pytle

250 Kč/10 cm

Vrácení znečištěného materiálu

100 Kč / ks

Poškození, ztráta víčka, ucha sudu

300 Kč

Vrácení mokrého materiálu

100 Kč / ks

Ohnutí, zlomení žerdi pádla

500 Kč

Vrácení znečištěné lodi

100 Kč / ks

Ztráta koníčkovací šňůry

100 Kč

Vrácení mokré lodi

100 Kč / ks


18) K uhrazení škod na materiálu bude přednostně použita složená kauce.

19) Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

Pokyny k používání nafukovacích lodí

20) Nafukovací lodě je nezbytně nutné chránit před sluncem, snižovat tlak ve všech komorách buď upouštěním vzduchu nebo pravidelným omýváním vodou. Nájemce je povinen dodržovat pokyny výrobce.

21) Lodě se nesmí tahat po suchu, mělčině, při přenášení splavu apod.

22) V případě propíchnutí lodě, okamžitě dát loď na břeh tak, aby se do poškozené části nedostalo větší množství vody. Při vracení materiálu je povinen tuto skutečnost nahlásit pronajimateli.

23) Vypůjčení nafukovacích lodí není možné mimo otevírací dobu. V případě pozdního vrácení se bude postupovat podle bodu 10) Podmínek.


V Chomutově dne: Vypůjčitel – vlastnoruční podpis


Stránka přečtena 1393 krát

Verze pro tisk Verze pro tisk

 

Přijímáme tyto karty:

Nyní přijímáme karty i na použité zboží

Na platební karty nelze brát zálohy (není to fiskální operace).


Možnost prodeje i na splátkyHledání
Otevírací doba

ÚTERÝ – PÁTEK

10.00-17.30

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

12.00-13.00

SOBOTA

9.00-12.00

V pondělí je možno domluvit servis na tel.čísle mechanika: 607 829 034

Těšíme se
na Vaši návštěvu

Facebook

Novinky, informace
Parkoviště

Počasí
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů


  Site powered by GuppY v4.5.19 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Stránka zobrzena za 0.27 vteřinu

Skins Papinou © 2007 - Licence Creative Commons